Sa tvrdim metalom

Kružne testere sa vrhovima od tvrdog metala za velike brzine sečenja i visok kvalitet površine koja se obrađuje.

Rezni alati izrađeni od tvrdih metala imaju bolja svojstva od alata izrađenih od HSS čelika,  posebno pri radu na povišenim temperaturama.

Proizvođač: