Grit

Ima primena gde upotreba trakastih testera sa zubima nije adekvatna. 

Staklo, guma, keramika i drugi materijali koji ne ostavljaju opiljke mogu se uspešno seći Grit asortimanom. Proces se bazira na abrazivnom sečenju, zahteva relativno velike brzine sečenja i fleksibilnu zateznu čvrstoću noseće trake. Moguće je izabrati odgovarajuću širinu trake i dimenzije grita za većinu postojećih mašina za sečenje i gotovo sve materijale.

Proizvođač: