Bimetalne (Bi-alfa)

Röntgen bimetalne trakaste testere za sečenje metala pružaju veliku mogućnost izbora: širine trake, oblika zuba, geometrije vrhova i načina postavljanja, kako bi odgovorio najširem spektru primena.

Vrhovi se izrađuju od M42 ili M51. Osnova je noseća traka od visoko legiranog čelika sa sadržajem oko 4% hroma, otporna na zamor. Ova formulacija obezbeđuje da testera može izdržati velike mehaničke napone prisutne kod savremenih mašina za sečenje.

Varijante u skladu sa specifičnim karakteristikama komada koji se seče: tvrdoćom, čvrstoćom, dimenzijama, profilom; kapacitetom sečenja i željenim izgledom reza; mogu biti precizno propisane.

Proizvođač: