Noževi za gumu, plastiku i reciklažnu industriju

Stručnjaci TKM-a ( ex IKS-a)  poznaju sve sisteme za granulaciju, mlinove i instalacije za reciklažu. 

Najfiniji visokokvalitetni čelici, izabrani sa velikom preciznošću, polazna su pozicija za granulator noževe. 

Od tvrdih, srednje legiranih alatnih čelika; preko dugotrajnih visokougljeničnih čelika sa visokim sadržajem hroma; do praškastih metalurških brzih čelika i volfram karbida; u upotrebi su svi relevantni materijalni resursi.

Bliski kontakti sa originalnim proizvođačima opreme i krajnjim korisnicima širom sveta obezbeđuju lidersku poziciju na tržištu.

Proizvođač: