OPREMA ZA SPASAVANJE VAZDUHOPLOVA

Sigurno, bezbedno podizanje u svakoj situaciji. 

Rad na spasavanju posle avionskih nesreća postavlja ekstremne izazove pred spasilačke ekipe, posebno na teškom terenu. Vetter donosi promišljena rešenja koja pružaju bolju kontrolu nad situacijom na mestu operacije. Na primer, vakuum komore sa podudarnom konturom koje potpuno odgovaraju obliku objekta koji se ispravlja.

Odaberite odgovarajuću spasilački set za bilo koju kategoriju aviona iz obimnog portfolia Vetter-ovih proizvoda.

Proizvođač: