Bi-Alfa Master - Trakaste testere za sečenje metala

Röntgen bi-alfa Master trakaste testere za sečenje metala imaju specijalnu „triple chip“ (trostranu) geometriju vrhova zuba, priznatu zbog optimalnog oblika. Zubi su precizno postavljeni tako da formiraju zakošeni srednji zub (A) i par nižih završnih zuba (B, C). Potpuno pararelne oštrice osiguravaju apsolutno ravan rez. Razlika u visini vrhova zuba od HSS M42 proračunata je da odgovori tipičnim karakteristikama pritiska metalnog špona za svaku kombinaciju širine trake i broja zuba.

Visoka produktivnost se postiže bez kompromisa po pitanju životnog veka ili izgleda reza.

Preporučena primena: čelik otporan na toplotu, egzotične legure i nerđajući čelik, titanijum; puni preseci.

M – „Master“ zub je baziran na „triple chip“ (trostranom) dizajnu koji je prepoznat kao jedan od najefikasnijih u konstruisanju sečiva. Da bi se izborio sa velikim brojem zahteva koji postavljaju teške čelične i egzotične legure, zub je sa uglom sečenja od 10 i 16.

Specifikacija

Materijalbi-alfa cobalt M42
Širina trake27 - 41 mm
Debljina trake 0,9 – 1,3 mm
Tip zuba M
Broj zuba 1,5/2 – 3/4   

Slični proizvodi: