DE 1

Nova generacija DE-1

Uspeli smo da istisnemo 3.600 Nm koncentrisane snage na 465 milimetara. Naš novi snažniji proizvod DE1 je kraći i tanji od prethodnika. DE1 je opremljen novim kontrolnim sistemom koji uključuje praćenje napona i senzor brzine koji vam omogućava da završi procese zavrtanja sa još većom preciznošću i pouzdanošču. Pošto pouzdano kompenzuje sve fluktuacije napona i promene temperature, ovaj novi električni moment ključ pruža superiornu tačnost momenta zatezanja. DE1 se automatski prebacuje na dostupnu mrežna frekvencija (npr. 50 Hz ili 60 Hz). 

Plarad električni moment ključ najnovije generacije: Tanji, lakši i inteligentniji!

Slični proizvodi: