DECON PAK - PRENOSNI DEKONTAMINATOR

Decon pak - prenosni dekontaminator

Kompaktan dekonataminacioni sistem koji objedinjuje rezervoar sa dekontaminacionim agensom, mešač i mlaznicu za raspršivanje mlaza u jednom lako prenosnom proizvodu.

Povežite crevo za dovod vode pod pritiskom i počnite sa radom.

Studije u SAD su pokazale da upotreba sapuna za čiščenje interventnih uniformi na licu mesta smanjuje rizik od nastanka raka za čak 85%.

Specifikacija

Rezervoar zapremnine 9,5 litara izrađen od polipropilena.

Težina seta iznosi 4,7 kg.

Mešač omogućuje odabir proporcije reagensa od 0,1 do 0,5% ili samo voda.

Slični proizvodi: