Hidraulični svlakač / izvlakač HGV 30

HGV tip je prvenstveno namenjen za svlačenje mašinskih elemenata u sledećim situacijama:        

- Kada je malo rastojanje mašinskog elementa od zadnje površine (6-12mm). Klasičan svlakač sa kukom u takvim okolnostima ne može da izvrši prihvat sile, pa je ovo rešenje neizbežno.                

- Kada je mašinski element dug po svojoj osi (kaišnik sa više žljebova i sl.)

Hidraulični cilindar sa šupljim klipom omogućava svlačenje i navlačenje mašinskog elementa na način da se konstrukcija svlakača okrene za 180⁰, a korisniku pruža i veliku mogućnost izbora različitih operacija u održavanju.

Nivo max.pritiska od 700 bara omogućava relativno malu težinu konstrukcije svlakača.

.

Hidraulični svlakač / izvlakač HGV 30 isporučen kao set sadrži:

- Hidraulični cilindar: LHC 30/50,

- Ručnu pumpu: LH 1/0,5-70,

- Manometarsku jedinicu: MEL 700 N,

- Crevo: DN6 PN 700 - 2000 mm,

- Brzorastavljivu spojnicu: SKN 2,

- Dvodelnu upornu ploču: UP 30,

- Konstrukciju sa centralnim vijkom: KC 30,

- Set nosećih vijaka (3x2 kom): NV 30,

- Ambalažni sanduk: LB 30.

.

Čelična konstrukcija svlakača / izvlakača sastoji se od: dvodelne uporne ploče, noseće konstrukcije sa centralnim vijkom i seta (3x2 komada) nosećih vijaka.

Skladištenje i transport: u drvenom sanduku.

Specifikacija

Model:HGV30
max. potisna sila (kN)300
hod cilindra (mm)50
ukupna težina (kg)92
osno rastojanje vučnih vijaka (mm)180--420
centralni vijakM33
dužina nosećeg vijka L1 (mm)205
dužina nosećeg vijka L2 (mm)460
dužina nosećeg vijka L3 (mm)710
prečnik mašinskog elementa (mm)30-250

Slični proizvodi: