Hidraulični svlakač / izvlakač HGV 22

HGV tip je prvenstveno namenjen za svlačenje mašinskih elemenata u sledećim situacijama:          

- Kada je malo rastojanje mašinskog elementa od zadnje površine (6-12mm). Klasičan svlakač sa kukom u takvim okolnostima ne može da izvrši prihvat sile, pa je ovo rešenje neizbežno.                  

- Kada je mašinski element dug po svojoj osi (kaišnik sa više žljebova i sl.)

Hidraulični cilindar sa šupljim klipom omogućava svlačenje i navlačenje mašinskog elementa na način da se konstrukcija svlakača okrene za 180⁰, a korisniku pruža i veliku mogućnost izbora različitih operacija u održavanju.

Nivo max.pritiska od 700 bara omogućava relativno malu težinu konstrukcije svlakača.

.

Hidraulični svlakač / izvlakač HGV 22 isporučen kao set sadrži:

- Hidraulični cilindar: LHC 22/50,

- Ručnu pumpu: LH 1/0,5-70,

- Manometarsku jedinicu: MEL 700 N,

- Crevo: DN6 PN 700 - 2000 mm,

- Brzorastavljivu spojnicu: SKN 2,

- Dvodelnu upornu ploču: UP 22,

- Konstrukciju sa centralnim vijkom: KC 22,

- Set nosećih vijaka (3x2 kom): NV 22,

- Ambalažni sanduk: LB 22.

.

Čelična konstrukcija svlakača / izvlakača sastoji se od: dvodelne uporne ploče, noseće konstrukcije sa centralnim vijkom i seta (3x2 komada) nosećih vijaka.

Skladištenje i transport: u drvenom sanduku.

Specifikacija

Model:HGV22
max. potisna sila (kN)220
hod cilindra (mm)50
ukupna težina (kg)36
osno rastojanje vučnih vijaka (mm)135--300
centralni vijakM27
dužina nosećeg vijka L1 (mm) 240
dužina nosećeg vijka L2 (mm)420
dužina nosećeg vijka L3 (mm)570
prečnik mašinskog elementa (mm)25-155

Slični proizvodi: