Hidraulični svlakač / izvlakač HGV 12

HGV tip je prvenstveno namenjen za svlačenje mašinskih elemenata u sledećim situacijama:       

- Kada je malo rastojanje mašinskog elementa od zadnje površine (6-12mm). Klasičan svlakač sa kukom u takvim okolnostima ne može da izvrši prihvat sile, pa je ovo rešenje neizbežno.                 

- Kada je mašinski element dug po svojoj osi (kaišnik sa više žljebova i sl.)

Hidraulični cilindar sa šupljim klipom omogućava svlačenje i navlačenje mašinskog elementa na način da se konstrukcija svlakača okrene za 180⁰, a korisniku pruža i veliku mogućnost izbora različitih operacija u održavanju.

Nivo max.pritiska od 700 bara omogućava relativno malu težinu konstrukcije svlakača.

.

Hidraulični svlakač / razvlakač HGV 12 isporučen kao set sadrži:

- Hidraulični cilindar: LHC 12/40,

- Ručnu pumpu: LH 1/0,5-70,

- Manometarsku jedinicu: MEL 700 N,

- Crevo: DN6 PN 700 - 2000 mm,

- Brzorastavljivu spojnicu: SKN 2,

- Dvodelnu upornu ploču: UP 12,

- Konstrukciju sa centralnim vijkom: KC 12,

- Set nosećih vijaka (3x2 kom): NV 12,

- Ambalažni sanduk: LB 12.

.

Čelična konstrukcija svlakača / izvlakača sastoji se od: dvodelne uporne ploče, noseće konstrukcije sa centralnim vijkom i seta (3x2 komada) nosećih vijaka. 

Skladištenje i transport: u drvenom sanduku.

Specifikacija

Model:HGV12
max. potisna sila (kN)120
hod cilindra (mm)40
ukupna težina (kg)22
osno rastojanje vučnih vijaka (mm)100--210
centralni vijak M20
dužina nosećeg vijka L1 (mm)210
dužina nosećeg vijka L2 (mm)360
dužina nosećeg vijka L3 (mm)480
prečnik mašinskog elementa (mm)22-115

Slični proizvodi: