SC 358 E2 eDRAULIC 2.0

Fleksibilan. Snažan. Baterijski pogon.

Specijalno napravljen za upotrebu od strane hitnih službi prilikom saobraćajnih nezgoda i za timove u slučaju strukturnih i prirodnih katastrofa:novi eDRAULIC kombinovani alat SC 358 E2. Kombinovani alat na baterijski pogon koji se sastoji od razupirača i makaza omogućava maksimalnu fleksibilnost u svakom trenutku i dokazuje prvoklasne performanse u praksi. U poređenju sa prethodnim modelom, SC 357 E2, maksimalna snaga sečenja je povećana na 294 kN a ima i znazno povećanu silu. "Shark Tooth" vrhovi koji se mogu skinuti omogućavaju efikasnije sečenje zbog smanjene kompresije materijala, a agresivna geometrija sečiva omogućava najviše performanse sečenja u svakoj situaciji.

“Shark Tooth” vrhovi

Dobar stisak razupirača kada je svaka sekunda važna: dizajn specijalno razvijenih “Shark Tooth” vrhova i njihov raspored u 4 reda garantuju maksimalne performanse!

Činjenice

-27% veća maksimalna snaga sečenja u poređenju sa SC 357

- Povećane performanse sečenja punog čeličnog profila: 35 mm prečnika u odnosu na 32 mm

-Veća klasa sečenja prema EN 13204:2016 i NFPA

-14% veće otvaranje sečiva

-25% više snage

-Jednako lagan: 18,8 kg

-Jednostavne operacije spasavanja bez potrebe za agregatima i crevima

Specifikacija

Sila sečenja do 492 kN
Seče pun čelični profil Ø 35 mm
Sila razupiranja do 1500 kN

Sila razupiranja 25 mm od kraja radnih delova

38 kN
Dužina razvlačenja 368 mm
Sila povlačenja do 61 kN
Dužina povlačenja 382 mm
Dimenzije 956x237x278 mm
Težina (bez baterije) 18,8 kg
NFPA- Klase A7/B8/C7/D8/E7
EN klasa I
EN performanse sečenja

1I-2J-3I-4J-5J

Klasa zaštite IP 54

Slični proizvodi: