Hidraulični svlakač / izvlakač HS 50

Univerzalni trokraki svlakač / izvlakač.

Konstruktivno rešenje sa polugicama omogućava prihvat mašinskog elementa radijalnom silom, što postupak svlačenja čini sigurnim i stabilnim.

Nivo max.pritiska od 700 bar omogućava relativno malu težinu cilindra za veličinu ostvarene sile.

Hidraulični cilindar sa šupljim klipom omogućava upotrebu u specifičnim situacijama.

.

Hidraulični svlakač / izvlakač HS 50 isporučen kao set sadrži:

- Hidraulični cilindar: LHC 60/75,

- Ručnu pumpu: LH 2/0,9-70,

- Manometrasku jedinicu: MEL 700 N,

- Crevo: DN6 PN 700 - 2000 mm,

- Brzorastavljivu spojnicu: SKN2,

- Čeličnu konstrukciju svlakača: KHS 50,

- Ambalažni sanduk: LB 50.

.

Čelična konstrukcija svlakača/ izvlakača se sastoji od: nosača kuka, tri kuke i centralnog vijka.

Skladištenje i transport obavljaju se u drvenom sanduku.

Specifikacija

Model:HS50
max.potisna sila (kN)500
max. obuhvatni prečnik (mm)1030
max. dohvat na otvoru 1 (mm)647
težina čelične konstrukcije i cilindra (kg)
Mogućnosti kod otvora 2 i 3 na kukama:
prihvatni prečnik na otvoru 2 (mm) 880
realni dohvat na otvoru 2 (mm)307
prihvatni prečnik na otvoru 3 (mm)770
realni dohvat na otvoru 3 (mm)167

Slični proizvodi: