Hidraulični svlakač / izvlakač HS 30

Univerzalni trokraki svlakač / izvlakač.

Konstruktivno rešenje sa polugicama omogućava prihvat mašinskog elementa radijalnom silom, što postupak svlačenja čini sigurnim i stabilnim.

Nivo max.pritiska od 700 bar omogućava relativno malu težinu cilindra za veličinu ostvarene sile.

Hidraulični cilindar sa šupljim klipom omogućava upotrebu u specifičnim situacijama.

.

Hidraulični svlakač / izvlakač HS 30 isporučen kao set sadrži:

- Hidraulični cilindar: LHC 30/50,

- Ručnu pumpu: LH 1/0,5-70,

- Manometrasku jedinicu: MEL 700 N,

- Crevo: DN6 PN 700 - 2000 mm,

- Brzorastavljivu spojnicu: SKN2,

- Čeličnu konstrukciju svlakača: KHS 30,

- Ambalažni sanduk: LB 30.

.

Čelična konstrukcija svlakača / izvlakača se sastoji od: nosača kuka, tri kuke i centralnog vijka.

Skladištenje i transport obavljaju se u drvenom sanduku.

Specifikacija

Model:HS30 
max.potisna sila (kN)300
max. obuhvatni prečnik (mm)870
max. dohvat na otvoru 1 (mm)520
težina čelične konstrukcije i cilindra (kg)
Mogućnosti kod otvora 2 i 3 na kukama:
prihvatni prečnik na otvoru 2 (mm) 720
realni dohvat na otvoru 2 (mm)380
prihvatni prečnik na otvoru 3 (mm)610
realni dohvat na otvoru 3 (mm)240

Slični proizvodi: