Hidraulični svlakač / izvlakač HS 12

Univerzalni trokraki svlakač / izvlakač.

Konstruktivno rešenje sa polugicama omogućava prihvat mašinskog elementa radijalnom silom, što postupak svlačenja čini sigurnim i stabilnim.

Nivo max.pritiska od 700 bar omogućava relativno malu težinu cilindra za veličinu ostvarene sile.

Hidraulični cilindar sa šupljim klipom omogućava upotrebu u specifičnim situacijama.

.

Hidraulični svlakač / izvlakač HS 12 isporučen kao set sadrži:  

- Hidraulični cilindar: LHC 12/40,  

- Ručnu pumpu: LH 1/0,5-70,   

- Manometrasku jedinicu: MEL 700 N

- Crevo: DN6 PN 700 - 2000 mm,  

- Brzorastavljivu spojnicu: SKN2,  

- Čeličnu konstrukciju svlakača: KHS 12,  

- Ambalažni sanduk: LB 12.       

               

Čelična konstrukcija svlakača / izvlakača se sastoji od: nosača kuka, tri kuke i centralnog vijka.

Skladištenje i transport obavljaju se u drvenom sanduku.

Specifikacija

Model:HS12
max.potisna sila (kN)120 
max. obuhvatni prečnik (mm)470
max. dohvat na otvoru 1 (mm)280
težina čelične konstrukcije i cilindra (kg)
Mogućnosti kod otvora 2 i 3 na kukama:
prihvatni prečnik na otvoru 2 (mm)  416
realni dohvat na otvoru 2 (mm)186
prihvatni prečnik na otvoru 3 (mm)356
realni dohvat na otvoru 3 (mm)  91

Slični proizvodi: