B400 Series - Radar

Radari Blighter B400 Series za skeniranje i otkrivanje pokreta vozila i lica (uključujući i ona koja puze) na širokom području. Pružaju izuzetne performanse za detekciju do 32 km.

Slični proizvodi: