Ručne pumpe visokog pritiska

Dо 2500 bar za specijalne namene.

LUKAS ručne pumpe visokog pritiska - razvijene za posebne namene koje zahtevaju naročito visok pritisak:

- Rad u ispitnim laboratorijama, npr. testovi curenja ili testiranje materijala,

- Proširenje pritisnutih sklopova,

- U tehnologiji prednapregnutih vijaka,

- Rad koji uključuje hidrauličnu montažu.

Jednostepene pumpe isporučuju konstantnu brzinu protoka do postizanja maksimalnog pritiska. Sile na ručici su veoma niske (npr. 36 kg na 250 MPa).

Slični proizvodi: