220 Deicing/ antiicing vozilo

SAFEAERO 220  sa svojim enormnim operativnim radijusom (horizontalni domet mlaznice preko 13 m, a vertikalni preko 20 m) i kompaktnom izvedbom, predstavlja idealno deicing vozilo za operacije na avionima veličine od mlazno-elisnih pa sve do novog Airbus A380.

Jedinstvenost ovog proizvoda ogleda se u činjenici da je specijalno razvijen za operaciju/ upravljanje isključivo od strane jedne osobe.

To eliminiše komunikacione probleme između rukovaoca i vozača, a radni troškovi su značajno umanjeni u poređenju sa deicing vozilima na kamionskim šasijama koja zahtevaju dva rukovaoca.

Specifikacija

- Samo jedan rukovalac za čitavo vozilo

- Upravljanje - kao u automobilu

- Izuzetan komfor za rukovaoca

- De-icing ispod krila obavlja se iz kabine rukovaoca

- Revolucionarni sistem kontrole mlaznice

- Vrhunska kompjuterska tehnologija

- Sistem bezstepenog mešanja 3 - 97%

Slični proizvodi: